Často kladené
otázky

Akú zmluvu uzatváram s vašou spoločnosťou?

Nájomnú zmluvu alebo mandátnu zmluvu podľa obchodného zákonníka. Jednotlivý zmluvný typ si vyberiete podľa Vašich preferencií.

Ako bude vypočítaná provízia pre Apartments care?

Provízia Apartments Care tvorí dohodnuté % z každej rezervácie bez DPH.

Kedy bude vyplácaný zisk?

Váš mesačný zisk Vám vyplatíme na účet najneskôr 15. deň nasledujúceho mesiaca. Súčasťou reportu bude zdieľaná mesačná štatistika za predchádzajúci mesiac.

Čo obsahuje zdieľaná mesačná štatistika?

Štatistika bude obsahovať infomácie o obsadenosti, tržbách a nákladoch spojených s vykonávaním týchto služieb.

Kedy môžem využiť svoj apartmán?

Každý mesiac budete mať možnosť nahlásiť termíny, ktoré si chcete obsadiť pre seba či svojích blízkych. Naša spoločnosť si vyhradzuje termíny len na Silvester a prelom mesiaca Júl a August.

Existuje možnosť skúšobnej doby?

Skúšobná doba trvá 3 mesiace odo dňa podpisu zmluvy. V tejto lehote možno vypovedať zmluvu kedykoľvek bez uvedenia dôvodu.

Kto zabezpečí upratovanie?

Upratovanie zabezpečuje naša spoločnosť skrz najlepšie upratovacie firmy v regióne..

Musí byť nehnuteľnosť poistená?

Pred podpisom zmluvy musí byť nehnuteľnosť poistená. Radi Vám so zabezpečením poistenia pomôžeme.

Kto bude odvádzať mestkú daň za hostí?

Naša spoločnosť zabezpečí platenie tejto dane, ako aj hlásenie pobytu cudzincov na príslušnej polícii.

Kde sa musí nachádzať nehnuteľnosť?

Váš Apartmán sa musí nachádzať v oblasti Vysokých Tatier, Nízkych Tatier alebo v okolí Dolného Kubína.

Vznikajú mi nejaké počiatočné náklady?

Áno, Vašou povinnosťou je zaplatiť hotelové biele prádlo a uhradiť profesionálneho fotografa, ktorý patrí k najlepším na Slovensku. Tieto činnosti vieme zabezpečiť a sprostredkovať bezplatne za Vás.

Ako získam povolenie na prenájom?

Povolenie v oblasti Vysokých Tatier udeľuje Mestský úrad Vysoké Tatry. Všetky povolenia pre Vás zabezpečíme.

Ako to je s energiami?

Platba za energie je povinnosťou majiteľa.